Dlážděnka

Dnešní vycházka nás zavede na území Libně a Kobylis nejen do ulice Na Dlážděnce. Zmíněná ulice je historickou královskou cestou, která byla využívána zejména k jízdám směrem k Brandýsu nad Labem. Stručné info o historii naleznete např. zde https://m.praha8.cz/Sloup-se-znakem-hrabete-Valdstejna.html

Začněme ale od začátku a ten bude tentokrát na tramvajové zastávce Ke Stírce. Ze zastávky se vydáme Klapkovou ulicí směrem k Zenklově. Zenklovu přejdeme a Trojskou ulicí dojdeme k budově Pražské správy sociálního zabezpečení a Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, tzv. „Drákulovně“. U Drákulovny opustíme hlavní ulici, sejdeme po schodech k parkovišti, mineme vchod do úřadoven finančního úřadu a budovu podejdeme. Ocitneme se tak v malebném parčíku. Pokračujeme cestou pro pěší podél dětského hřiště, po levé ruce máme zbytky zahrádkářské kolonie. Dojdeme na jižní konec ulice Nad Hercovkou a dáme se doleva cestou pro pěší, podejdeme blok domů, který je ze severu ohraničen ulicí Přádova, až dojdeme k ulici Na Jabloňce. Zde doporučuji udělat si malou zacházku a odbočit vlevo na vyhlídku v uličce Květinářská. Až dokončíme kochání se pohledem do kraje, budeme pokračovat na západ cestou a následně ulicí Na Jabloňce ke křižovatce s ulicí Nad Strání, kde pokračujeme rovně až ke křižovatce s ulicí Na Dlážděnce, kde se dáme doleva.  Naše putování nás vede dále ulicí Na Dlážděnce, a pak přicházejí v úvahu dvě alternativy.

Buď zahneme do ulice Nad Strání a obkroužíme „kolečko“ zpět k Na Dlážděnce, nebo zvolíme dobrodružnější cestu a sejdeme z ulice pěšinkami ve křoví na (aktuálně holou – jaro 2017) stráň jižně pod ulicí Nad Strání a usedlostí Jabloňka. Následně se vrátíme opět skrz křoví do ulice Nad Strání, kterou dojdeme až ke křižovatce s Na Dlážděnce.

Zde pokračujeme vpravo (na východ) okolo restaurace Na Krásné vyhlídce, kde se lze občerstvit nejen výhledem. Následně zahneme vpravo do ulice Pod Dlážděnkou, ale hned sejdeme z ulice vlevo na cestu pro pěší vedoucí šikmo k obytným domům. Pokračujeme v cestě a pozorně nakukujeme do zahrad po levé straně, až spatříme místní pamětihodnost - Valdštejnský sloup zmíněný v odkazovaném článku na stránkách MČ Prahy 8. Pokračujeme Přádovou k nyní již známé cestě parkem zpět pod Drákulovnu a Bublíkovou ulicí do Kubišovy. Tou jdeme dále na východ, mineme zahradu restaurace Na Vlachovce se slavnými sudy a nakonec dojdeme ulicí Nad Rokoskou k tramvajové zastávce Okrouhlická na Zenklově ulici. Kromě pamětihodnosti v podobě Valdštejnského sloupu jsou na této vycházce zajímavé výhledy a celkově příjemná scenérie vesměs tichých ulic s místy až venkovskou atmosférou.