Okrouhlík

Okrouhlík je skalnatá vyvýšenina, zbytek jádra meandru. (okrouhlík na wikipedii) Okrouhlík (s velkým „O“) je také přírodní památka nacházející se v Horní Libni. Podle oblíbené místní legendy na Okrouhlík často mířili společně Bohumil Hrabal s Vladimírem Boudníkem. Co je na tom pravdy, nevím, hodně míst je s Hrabalem i Boudníkem v Libni legendárně spjato, nicméně Okrouhlík stojí za návštěvu bez ohledu na to, kdo slavný sem kdy zavítal či nikoli.

Odbočka z Davídkovy ulice k Okrouhlíku

Vyrazíme z tramvajové zastávky Bulovka, přejdeme přes semafory do ulice Davídkova. Pokračujeme na sever (vlevo), podejdeme most s frekventovanou výpadovkou Liberecká vedoucí k dálnici D8, za mostem zahneme po chodníku pro pěší doleva. Právě se nacházíme v dolní části okrouhlického parku. Můžete projít Okrouhlík, jak se Vám zachce, dále uvedené berte jako doporučení. Pokračujeme první odbočkou vpravo přímo do kopce (na sever). Dojdeme na křižovatku parkových cest nad zahrádkářskou osadou. Pokračujeme opět doprava, stále prudce do kopce. Pokud si chcete udělat cestu trochu neobvyklejší, vydejte se nikoli asfaltovou parkovou cestou vpravo, ale naopak pěšinkou kopírující horní okraj zahrádkářské kolonie (tedy vlevo). Dá se projít až nakonec, bude Vám přáno nahlédnout do mnohých bizarních uspořádání majitelů zdejších zahrádek a uvidíte zezdola pískovcovou skalní vyvýšeninu. (viz libeňský Okrouhlík na Wikipedii) Pokud se vydáme konzervativní asfaltovou cestou, mineme po pravé straně bizarní domeček a dojdeme k další křižovatce. Zde se vydáme po první nebo druhé cestě vlevo (na západ) a dále se držíme západního směru. Rozdíl mezi oběma cestami je v tom, co cestou uvidíme, nakonec se ale dostaneme na stejné místo. Při volbě první (níže položené) cesty půjdeme více přírodou, a pokud nebude příliš hustá vegetace, uvidíme mezi stromy a keři již výše zmíněnou pískovcovou skalku.

Horní cesta vede pod obytnými domy developerského projektu „Galerie nad Vltavou“ postaveného v letech 2003-2005. Domy se na první pohled příliš neliší od podobných projektů na území města, jsou umístěné v krásném prostředí s pěkným výhledem do údolí. Zajímavostí ale je, že celá řada domů lemující jižní okraj ulice Nad Okrouhlíkem a přiléhající přímo k parku vykazuje závažné vady statiky. Domy mají vadně projektovanou a provedenou konstrukci, praskají a je možné (pozn. stav k lednu 2016), že je jejich obyvatelé budou muset z tohoto důvodu nuceně opustit. Jedná se přitom o dílo stavební firmy patřící ke koncernu, který je odpovědný i za realizaci řady veřejných staveb na území hlavního města (vč. tunelového komplexu Blanka).

Cesta parkem pod Galerií nad Vltavou

Pokud zavítáte na Okrouhlík na jaře, budete se procházet mezi jásavě rozkvetlými keři, ale vegetace Vám bude zakrývat výhled. Tedy pokud jste spíše milovníkem výhledů na Prahu než flory, doporučuji návštěvu Okrouhlíku v chladném období roku, kdy není na stromech listí.

Výhled z Okrouhlíku

Obě cesty se spojují krátce před dětským hřištěm, které je před slunečním žárem příjemně zakryto stromy a působí skoro lesním dojmem. Pokračujeme po cestě lemující severní výběžek parku k další křižovatce. Zde nastává těžká volba – obě cesty mají něco do sebe, ale každá vede jinam.

Cesta Okrouhlickým parkem od ulice Na Pěšinách

Pokud zvolíme cestu vedoucí dále na západ (půjdeme rovně), opustíme příjemnou zeleň Okrouhlíku, ale budeme za to odměněni architektonickými zajímavostmi. V prvé řadě se jedná o moderní a podle mě velice zdařilý evangelický kostel od švýcarského architekta Ernsta Gisela U Jákobova žebříku se zvonicí. Kostel je první stavbou, kterou po opuštění parku uvidíme. Dále pokračujeme ulicí U Školské zahrady. Po pravé straně míjíme komplex základní a střední školy, po levé vilovou zástavbu, jejíž součástí je i moderní vila s ateliérem z počátku 21. století architekta Karla Mrázka. Okolo Domu Bible na rohu ulic Náhorní a Střelničná, u nějž se dáme doleva po Střelničné, dojdeme ke stanici metra linky C a zastávce několika tramvajových linek Kobylisy.

Pokud si zvolíme druhou variantu, zahneme na křižovatce doleva (na jih) a příjemně klesající cestou lemovanou vzrostlými stromy dojdeme k ulici Na Pěšinách. Zde se můžeme vydat vlevo (na východ), v takovém případě doporučuji namísto po ulici jít pěšinou přiléhající k dolnímu konci zahrádkářské kolonie, ale je možné využít i zpevněnou komunikaci ulice. Podél studánky Okrouhlík dojdeme na cestu, kterou jsme k přírodní památce původně přišli, a vrátíme se k zastávce tramvaje Bulovka. Druhou možností je vydat se doprava tichou ulicí Na Pěšinách podél mateřské školy a koupaliště, jehož návštěvou si v letních měsících můžeme vycházku zpříjemnit, ke stanici metra a tramvají Kobylisy. Poslední variantou je projít ulicí U Třešňovky nebo ulicí Na Stírce k tramvajové zastávce Okrouhlická.

Význačné body procházky na Mapách.cz.