Podviní

Park Podviní patří podle mého soudu k nejhezčím parkovým úpravám v oblasti Prahy 8 a Prahy 9 (pozn.: park je na území Libně, ale již části patřící k Praze 9), proto se tam dnes vypravíme.

Začátkem navážeme na minulou vycházku, protože půjdeme přes Labuťku. Z Prosecké ulice v blízkosti autobusové zastávky Kundratka odbočíme doprava do ulice Na Labuťce. Vyjdeme do krátkého kopečka, mineme Na Labuťce II a III a na křižovatce s Na Labuťce IV se dáme vlevo. Projdeme pásem křovin k paloučku s ohništěm a na jeho konci zahneme vpravo po pěšině vedoucí k hraně svahu nad železniční tratí. Zde je možné zvolit ze dvou variant: úzké pěšiny kopírující hranu svahu a vedoucí kousek nad tratí, ze které je pěkný výhled, nebo pohodlnější cesty vedoucí lesním porostem. V obou případech dojdeme na stejné místo.

Výhled při příchodu k Podviní

První varianta je podle mě hezčí, ale fyzicky náročnější a nedá se absolvovat s kočárkem.  Dojdeme ke schodišti u dolního konce bobové dráhy. Zde se dáme vpravo (na jih) dolů po schodišti a záhy se ocitneme na asfaltové cestě (ulice U Vinných sklepů), kterou pokračujeme vlevo podél potoka. Mineme studánku Pod Máchalkou a projdeme pod viaduktem železniční trati. Tím jsme se ocitli na severním okraji parku Podviní.

Železniční viadukt u Podviní

Park doporučuji celý projít. Najdete zde zajímavou vodní instalaci, lavičky a altánek, kde se v létě živelně griluje, a dětské hřiště. K parku přiléhá lanové centrum. Jižní okraj lemuje Rokytka, na jejímž levém břehu hned za můstkem najdete psí hřiště.

Altán v Podviní, místo odpočinku a grilovaček

V lokalitě je také umístěna část naučné stezky MČ Praha 9. Z informačních panelů se můžete dozvědět něco o místní historii, zejména o již neexistujících objektech mlýna a poplužního dvoru Podviní a Broscheova lihovaru, který stával na levém břehu Rokytky směrem do centra.

"Keltské hradišťě" vybudované v Podviní

Z parku se vydáme podél Rokytky směr centrum, tedy na západ. Je možné jít po levém i pravém břehu. Levý břeh bývá více využíván cyklisty. Dále pokračujeme po cyklostezce, čemuž je potřeba přizpůsobit náš pohyb, stále po břehu říčky. Mineme venkovní posilovnu a podejdeme zbytky mostu náležejícího ke zrušené železniční trati (bližší info si můžete přečíst na panelu zmiňované naučné stezky). Po pravé straně se objeví bývalá usedlost Kolčavka, dnes se jedná o objekty využívané k podnikatelským účelům.  U můstku přes Rokytku zahneme vlevo do ulice Nad Kolčavkou, ve které se můžeme občerstvit ve stejnojmenném pivovaru. U pivovaru zahneme vpravo a podchodem podejdeme frekventovanou Čuprovu ulici. Na konci podchodu pokračujeme doprava po cyklostezce podél Rokytky až k dětskému hřišti a napojení na ulici U Rokytky.

Na rohu ulic U Rokytky a Stejskalova můžeme obdivovat výklenkovou mariánskou kapličku, která vypadá, jako by sem zabloudila z jiných časů. Ulicí Stejskalova pak dojdeme na Zenklovu v blízkosti stejnojmenné zastávky tramvaje.

Mapa trasy na Mapách.cz